• Επωνυμία Εταιρίας: ACTION LINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
  • ΑΦΜ: 997586472 ΔΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ
  • Αριθμός ΓΕ.ΜΗ: 121820199000
  • Τηλέφωνο: 2103637585
  • eMail: info@actionline.gr